Miltonduff 15year old Ballantine’s bottled at 40%

Speyside

Svensk text nedan

This is one of the three single malts Ballantines released into the single malt market in July 2017 , the other two being Glentauchers and Glenburgie

Miltonduff distillery

Miltonduff (the suffix comes from Duff family which owned the estate) was founded at at Milton Farm where Pluscarden abbey’s old meal mill once stood and after the Excise act the distillery went legal in 1824 and by the end of the century was one of the largest producers in Scotland, making in excess of one million litres a year and using triple distillation (an unusual technique for Highland/Speyside distilleries).

Andrew Peary and Robert Bain founded Miltonduff distillery in 1824. The distillery had previously operated illicitly on the site since the turning of the century, but following the passing of the Exercise Act, Peary and Bain established the distillery as a legitimate business operation. After debuting to a successful start in 1866, the distillery was purchased by William Stuart. In 1895 Thomas Yool & Company became part owners of the site, and a few years later Yool went on to completely control the distillery

Its next landmark came in 1936 when it was bought by Canadian distiller Hiram Walker which was beginning its Scottish expansion (Ballantine’s, Dumbarton).

In 1964, a pair of ‘Lomond’ stills was installed, producing a malt which was named Mosstowie. The stills operated until 1981. A significant expansion in 1974 saw capacity increased to more than 5m litres per annum with three pairs of stills now operating. In 2005 it became part of Chivas Brothers. Miltonduff has a production capacity of 5.5 million liters. It is the second largest distillery in Pernod Ricard’s group, with only Glenlivet’s capacity being greater. The water used in production is taken from the Black Burn

Miltonduff distillery was, briefly, part of Allied Distiller’s Caledonian Malts range (alongside Laphroaig, Tormore, Scapa and Glendronach) and around that time (pre 2006) distillery  released a number of official expressions of Miltonduff, including a 10 year old and a 12 year old, although these mostly date from the 1970s, 1980s and 1990s. In addition to these official releases, there have been a number of independent releases of the single malt. Gordon & MacPhail have released a 10 year old and a 15 year old bottling, both of which were released on behalf of the distillery in a semi-official manner.  Additionally, Douglas Laing has released a 22 year old bottling.

However other than a limited edition 18-year-old cask strength bottling, no official releases had taken place under Chivas Brothers’ ownership until 2017.

I must mention that the whisky made in the “Lomond” stills was officially marketed as Mosstowie and although almost all of the production went into the Hiram Walker blends some versions do appear from time to time

The whisky

Colour: Tawney

Nose: Floral notes, vanilla and toasted almonds, oak spice, green fruit.

Palate: Smooth and creamy , orange zest , cinnamon, honey, a little spearmint , digestive bicuits. Very well balanced

Finish: Long and warming, with a touch of honey and christmas spice. Beautiful

I tried this dram in a Glencairn glass with a half teaspoon of cold water. The water opened up the nose a little but there was little variance in the nose or finish

It is a lovely dram aged in American oak bourbon casks. The thing that I really noticed was the balance of the flavours. I wonder what this whisky would have like with a slightly higher alcohol volume though !!

Definately a very good dram to sit and watch a sunset with.

Miltonduff 15year old Ballantine’s tappade att 40%

Detta är en av de tre singelmaltarna som Ballantines släpptes på marknaden för singelmalt i juli 2017, de andra två är Glentauchers och Glenburgie.

Miltonduff (suffixet kommer från Duff-familjen som ägde gården) grundades på Milton Farm där Pluscarden kloster gamla mjölkvarnen stod en gång och efter punktskattehandlingen blev destilleriet lagligt 1824 och vid slutet av seklet var det en av de största producenterna i Skottland. Highland / Speyside destillerier).

Andrew Peary och Robert Bain grundade Miltonduff-destilleriet 1824. Destilleriet hade tidigare arbetat olagligt på platsen sedan sekelskiftet, men efter att en kort tid hade passerat etablerade Peary och Bain destilleriet som en legitim affärsverksamhet. Efter att ha startat framgångsrikt 1866 köptes destilleriet av William Stuart. 1895 blev Thomas Yool & Company delägare av sajten, och några år senare fortsatte Yool att helt kontrollera destilleriet. Nästa landmärke kom 1936 när det köptes av den kanadensiska destilleriet Hiram Walker som började sin skotska expansion (Ballantine’s, Dumbarton).

1964 installerades ett par ”Lomond” stills som producerade en malt som fick namnet Mosstowie. Stills fungerade fram till 1981. En betydande expansion 1974 ökade kapaciteten till mer än 5 miljoner liter per år med tre par stills som nu är i drift. År 2005 blev det en del av Chivas Brothers. Miltonduff har en produktionskapacitet på 5,5 miljoner liter. Det är det näst största destilleriet i Pernod Ricards grupp, med endast Glenlivets kapacitet som är större. Vattnet som används vid produktion hämtas från Black Burn

Miltonduff destilleriet var kortfattat en del av Allied Distillers Caledonian Malts-sortiment (tillsammans med Laphroaig, Tormore, Scapa och Glendronach) och runt den tiden (före 2006) släppte destilleriet ett antal officiella uttryck för Miltonduff, inklusive en 10-årig och en 12-åring, även om de här mestadels är från 1970-, 1980- och 1990-talet.

Förutom dessa officiella utgåvor har det skett ett antal oberoende utgåvor av singelmalt. Gordon & MacPhail har släppt en 10-årig och en 15-årig tappning, som båda släpptes på distilleriets vägnar på ett semi-officiellt sätt. Dessutom har Douglas Laing släppt en 22 år gammal tappning

Men förutom en 18-årig tappning av fatstyrka i begränsad upplaga hade inga officiella utgåvor ägt rum under Chivas Brothers ägande fram till 2017. Jag måste nämna att den whisky som gjordes i “Lomond” -stillerna officiellt marknadsfördes som Mosstowie och även om nästan hela produktionen gick in i Hiram Walker-blandningar. vissa versioner dyker upp då och då.

Whiskyen

Färg: Brungul

Näsa: Blomster, vanilj och rostade mandlar, ek krydda, grön frukt.

Smak: Slät och krämig, apelsinskal, kanel, honung, lite mynta, digestiv kex. Mycket välbalanserad

Slut: Lång och värmande, med en lite honung smak och julkrydda. Vackert

Jag försökte denna dram i ett Glencairn-glas med en halv tesked kallt vatten. Vattnet öppnade näsan lite men det var liten variation i smak eller slutning

Det är en härlig dram åldrad i amerikanska bourbonfat. Det jag verkligen märkte var balansen mellan smakerna. Jag undrar hur denna whisky skulle ha med en något högre alkoholvolym men !!

Definitivt en mycket bra dram att sitta och titta på en solnedgång med.

ning.

Glenburgie 15 year old bottled at 40%

Speyside

Svensk text nedan

Ballantine’s is the second largest seller of whisky in the world. Its parent company Pernod’s Chivas Bros. group are the owners of the Glenburgie distillery located near Alves in Morayshire Scotland.  

As early as 1810 records show that there was a distillery on this site , then known as Kilnflat. It wasn’t until 1829 that official records for the Glenburgie distillery show up producing a whisky known as Glenburgie-Glenlivet . After running into financial difficulty, the distillery closed in 1870 before being renamed Glenburgie in 1871. It re-opened in 1878, under Charles Kay. There were ownership changes and around 1880 it came into the possession of Alex Fraser and Company. It was then incorporated in 1895. This situation lasted 30 years; it was liquidated in 1925, and then was closed again between 1927 and 1935. A solicitor from Elgin acquired the distillery and promptly sold it to George Ballantine & Son. Under the ownership of this company Margaret Nicol was appointed as distillery manager. Considered the first female manager of any whisky distillery Margaret wasted no time and started to work on her new challenge. Under her leadership the distillery was refurbished and doubled its production capacity. The malting floors were decommissioned and the malt was sourced cheaper from a dedicated facility. Not afraid of innovation, she introduced two Lomond Stills and produced a whisky called ‘Glen Craig’ which was used for was used for blending into Ballantines and Old Smuggler brands. She retired in 1958.

After another total refit in 2003-4, when the old distillery was demolished and a new, larger, open plan one was constructed Glenburgie was sold by owners Allied to Pernod Ricard in 2005. The new owners installed two more stills, taking the total to six and increasing capacity to over 4 million litres/year. As such, Glenburgie is one of the biggest distilleries in Pernod’s Chivas Bros. group, although its profile is very low. Only a tiny handful of official bottlings have been released in the last twenty-five years, ranging from a five year-old in the 1980s to a cask-strength 15yo bottled recently for sale at the distillery. Gordon & Macphail have released several independent bottlings of both Glenburgie and Glencraig, and there have been occasional bottlings by other independent bottlers. However, in July 2017 Glenburgie was released as a 15-year-old single malt (alongside expressions from Glentauchers and Miltonduff) under the Ballantine’s brand.

The whisky

Nose: A luxurious nose kicks off with golden syrup, cooking apples before malt and marzipan reveal along with sweet cereals. Stewed pear and a hint of brown sugar arrive after some time. Very pleasant.

Palate: Caramel, white chocolate and vanilla emerge through fizzing ginger and white pepper Deep dark fruits and citrus zest develop to form a fruity backdrop. Very nice with a little complexity

Finish: Relatively medium to short, fruity with flickers of spice.

A very warm pleasant easy drinking whisky which only really falls down on the short to medium finish

Glenburgie 15 year old bottled at 40%

Ballantine’s är den näst största säljaren av whisky i världen. Moderbolaget Pernods Chivas Bros.-grupp ägs av destilleriet Glenburgie nära Alves i Morayshire Skottland.
Redan 1810 visar papparsregister att det fanns ett destilleri på denna plats, då känt som Kilnflat.

Det var först 1829 som officiella för Glenburgie-destilleriet dyker upp och producerar en whisky som kallas Glenburgie-Glenlivet. Efter att ha stött på ekonomiska svårigheter stängdes destilleriet 1870 innan det döptes om till Glenburgie 1871; Det öppnade igen 1878, med ägare Charles Kay. Ägarförändringar skedde och omkring 1880 kom Alex Fraser och Company i besittning. Den införlivades sedan 1895. Denna situation varade i 30 år; den likviderades 1925 och stängdes sedan igen mellan 1927 och 1935. En advokat från Elgin förvärvade destilleriet och sålde det snabbt till George Ballantine & Son.

Under ägandet av detta företag utsågs Margaret Nicol till destilleridirektör. Anses vara den första kvinnliga chefen för något whiskydestilleri Margaret slösade bort tid och började arbeta med sin nya utmaning. Under hennes ledning renoverades destilleriet och fördubblade dess produktionskapacitet. Malningsgolven rivdes ut och malt köptes billigare från en särskild anläggning. Inte rädd för innovation, hon introducerade två Lomond Stills och producerade en whisky som heter ‘Glen Craig’ som användes för att blenda in i varumärkena Ballantines och Old Smuggler. Hon gick i pension 1958. Efter ytterligare en total ombyggnad 2003-4, då det gamla destilleriet rivdes och en ny, större, öppen planlösning byggdes Glenburgie såldes av ägarna allierade till Pernod Ricard 2005. De nya ägarna installerade ytterligare två nya stills , tar totalen till sex och ökar kapaciteten till över 4 miljoner liter / år.

Som sådan är Glenburgie ett av de största destillerierna i Pernods Chivas Bros.-grupp, även om dess profil är mycket låg. Endast en liten handfull officiella tappningar har släppts under de senaste tjugofem åren, allt från en femåring på 1980-talet till en 15-årig flaskstyrka som säljs på destilleriet. Gordon & Macphail har släppt flera oberoende tappningar av både Glenburgie och Glencraig, och det har skett enstaka tappningar av andra oberoende tappare. I juli 2017 släpptes dock Glenburgie som en 15-årig singelmalt (tillsammans med uttryck från Glentauchers och Miltonduff) under Ballantines varumärke.

Whiskyen


Näsa: En lyxig näsa börjar med gyllene sirap, koka äpplen innan malt och marsipan avslöjas tillsammans med söta flingor. Kokt päron och en antydan till brunt socker anländer efter en tid. Väldigt trevligt


Smak:
Karamell, vit choklad och vanilj dyker upp genom gnistrande ingefära och vitpeppar Djupa mörka frukter och citrusskal utvecklas till en fruktig bakgrund. Bra !! Lite complex

Slut: Relativt medium till kort, fruktig med flimmer av krydda.

En mycket varm trevlig lätt att dricka whisky som bara verkligen faller ner på kort till medium slutning

George T Stagg 2017

Bourbon

Svensk Text nedan

GEORGE T. STAGG
Kentucky Straight Bourbon Whiskey bottled at 129.2 proof (USA) 64% ABV (EU)

I was reading about the recent events in California and remembered I had tasting notes from this quite remarkable whiskey which I had the pleasure to sample on a visit there in 2018.

George T. Stagg built the most dominant American distillery of the 19th century, during a time known as the Gilded Age of Bourbon. He was born December 19, 1835, in Garrard County, Kentucky. In November 1861 he enlisted in the Union Army during the U. S. Civil War when he received a field commission to first lieutenant in January 1862 and a promotion to Captain a year later. When the Civil War ended, Stagg moved with his growing family to St. Louis, Missouri, where he worked as a whiskey salesman. Through his industry in business he met and later joined forces with bourbon icon E.H. Taylor, Jr. and together they built what is now the Buffalo Trace distillery. Stagg’s salesmanship and financial acumen helped build the distillery into one of the world’s leading bourbon producers. In honor of this achievement, the Distillery was rechristened in 1900 to bear Stagg’s name.

Now back under its original name , the distillery , in 2000 was honoured with the prestigious “Distillery of the Year” designation by Whisky Advocate, the first American distillery to win this award.

I was lucky enough to find this specification for George T Stagg 2017 on the Buffalo Trace website

Distiller
Buffalo Trace Distillery, Franklin County, Kentucky
Age Profile
Year of Distillation: Spring of 2002
Release: Fall of 2017
Release Brand Name: George T. Stagg Kentucky Straight Bourbon Whiskey
Proof for release: 129.2 proof
Recipe
Large Grain: Kentucky Corn; Distillers Grade #1 and #2
Small Grain: Minnesota Rye
Finish Grain: North Dakota Malted Barley
Cooking / Fermentation
Milling Screen: #10
Cook Temperature: 240 degrees Fahrenheit
Water: Kentucky limestone with reverse osmosis
Fermentation: Carbon steel / black iron fermenter
Mash: Sour
Distillation & Aging
Distillation: Double distilled; beer still and doubler
Proof off still: 135 proof
Barrel: New, white oak; #4 char; charred for 55 seconds
Barrel Maker: Independent Stave; Lebanon, KY
Barrel Entry Proof: 125 proof
Barrel Size: 53 liquid gallons; 66.25 original proof gallons
Warehouse: Warehouses C, K, M, & Q
Floor: 1, 2, 3 and 6
Evaporation loss: 54.03% of the original whiskey lost to evaporation
Bottling
Barrel Selection: 309 hand selected barrels
Filtration: None
Product Age: 15 years and 3 months old at bottling

The whisky

Colour: Baltic amber

Nose: A fruity handshake introduces caramel, vanilla, and leather, with a firm oak texture and just the right amount of tingle.

Palate: Spice leads off, citrus fruit zest in the mid-palate before settling into a lovely array of chocolate fudge, leather, and oak wood. There’s a strong sweet vanilla backbone, and then with more spice—nutmeg, pepper, and clove coming through in the finish. Lush and extravagant, this is a classic bourbon Complex and warm

Finish Long and warm with spice and dark chocolate dominating then giving in to vanilla and oak

I asked for and tasted the whisky in a cognac glass and had a half teaspoon of cold water to taste both with and without the water

The main effect of the water was to decrease the heat from the 64% spirit , however I preferred this bourbon as it was .The heat is so well balanced with the flavours !!!

This is one of the best bourbons I have ever tasted. It has everything ,taste balance warmth and a long luxurious finish. The heat is so well married into the flavours it is incredible!!

Many thanks to Ricardo’s Bar and Grill in Santa Rosa California for allowing me to taste George T Stagg 2017 in the way I wished

Svensk Text

GEORGE T. STAGG
Kentucky Straight Bourbon Whiskey …129.2 proof (USA) 64% ABV (EU)

Jag läste om de senaste händelserna i Kalifornien och kom ihåg att jag hade provsmakningar från denna ganska anmärkningsvärda whisky som jag hade nöjet att prova på ett besök där i 2018

George T. Stagg byggde det mest dominerande amerikanska destilleriet under 1800-talet, under en tid som kallas Bourbon Gilded Age. Han föddes den 19 december 1835 i Garrard County, Kentucky. I november 1861 anställde han sig till unionsarmén under USA: s inbördeskrig när han fick en fältkommission till första löjtnant i januari 1862 och ett befordran till kapten ett år senare. När inbördeskriget slutade flyttade Stagg med sin växande familj till St. Louis, Missouri, där han arbetade som whiskysäljare. Genom sin bransch i näringslivet träffade han och slog sig sedan samman med bourbon-ikonen E.H. Taylor, Jr. och tillsammans byggde de det som nu är Buffalo Trace-destilleriet. Staggs försäljning och ekonomiska förmåga hjälpte till att bygga destilleriet till en av världens ledande bourbonproducenter. För att hedra denna prestation gjordes namnbyte av destilleriet 1900 för att bära Staggs namn. Nu tillbaka under sitt ursprungliga namn destilleriet 2000 hedrades den prestigefyllda beteckningen “Årets destilleri” av Whiskey Advocate, det första amerikanska destilleriet som vinna den här utmärkelsen.
Jag hade turen att hitta den här specifikationen för George T Stagg 2017 på webbplatsen Buffalo Trace


Distiller Buffalo Trace Distillery, Franklin County, Kentucky

Åldersprofil Destillationsår: Våren 2002 till Hösten 2017

Varumärke: George T. Stagg Kentucky Straight Bourbon Whisky

Proof för utsläpp: 129,2

Recept Stor korn: Kentucky Corn;

Destillatörer klass 1 och nr 2


Små korn: Minnesota-råg


Slutkorn: North Dakota maltad korn

Maltlagning / jäsning ..Skärm: # 10 Koktemperatur: 240 grader Fahrenheit

Vatten: Kentucky kalksten med omvänd osmos

Fermentation järnsmältare av svart järn

Mash: Sour Destillation Ageing Destillation:

Double destilled; ölstille och dubblering

Proof off still: 135 proof

Fat: Ny, vit ek; # 4 Charring förkolnat i 55 sekunder

Barrel Maker: Independent Stave; Libanon, KY

Inträdesbevis för fat: 125 bevis tunn storlek: 53 flytande gallon; 66.25 originalsäkra gallon


Lager: Lager C, K, M, & Q

Golv: 1, 2, 3 och 6

Avdunstningsförlust: 54,03% av den ursprungliga whiskyn förlorad till avdunstning

Flaskfat Val: 309 handvalda fat

Filtrering: Ingen

Produkt Ålder: 15 år och 3 månader gammal vid tappning

Whiskyn

Färg: Baltisk bärnsten

Näsa: Ett fruktigt handskak introducerar karamell, vanilj och läder, med en fast ekstruktur och precis rätt mängd ångande pirrningar.

Smak: Krydda i början, citrusfruktsskal i mitten av gommen innan det sätter sig i en härlig mängd chokladfudge, läder och ek. Det finns en söt vanilj smak i bakgrunden och sedan med mer krydda – muskotnöt, peppar och kryddnejlika som kommer igenom i slutet . Frodig och extravagant, detta är en klassisk bourbon-komplex och varm

Slutet: Lång och varm med krydda och mörk choklad som dominerar och sedan ger efter för vanilj och ek

Jag bad om och smakade whiskyn i ett cognac glas och hade en halv tesked kallt vatten att smaka på både med och utan vattnet

Huvudeffekten av vattnet var att minska “heat” från 64% sprit, men jag föredrog denna bourbon som den var. Värmen är så välbalanserad med smakerna !!!

Detta är en av de bästa bourbonerna jag någonsin har smakade

Den har allt, smakbalansvärme och en lång lyxig slutning. Värmen är så bra blandad med smakerna att det är otroligt !!

Stort tack till Ricardo’s Bar and Grill i Santa Rosa Kalifornien för att jag fick smaka på George T Stagg 2017 på det sätt som jag önskade

Glen Keith Distillery edition

Speyside

Svensk Text nedan

Glen Keith Distillery edition bottled at 40% (non age statement)

The first official bottling from the re-opened Glen Keith distillery in Speyside, which was revived in 2013 and whose spirits normally appear in blends such as Chivas Regal, Passport and 100 Pipers. It is the first permanent non age statement single malt release from Glen Keith. Matured in ‘traditional’ American oak casks and bottled at 40% ABV, this gentle malt is very welcome indeed…

Glen Keith is a modern distillery. When it opened in 1958, it was the first new distillery to open in Speyside since the great whisky crash of 1898. It therefore contrasts markedly with Chivas owned neighbour Strathisla – one of the oldest in Scotland.

With sales of Chivas Regal rising throughout the 1950’s, Chivas Brothers felt that they needed another distillery to supply spirit for their blends so in 1957 they picked the site of a former meal mill in Keith, directly behind their existing Strathisla plant. and began construction Glen Keith was built with the express intention of mass producing single malt to be used in blends orientated towards the American market, .As well as providing fillings for blends, Glen Keith became the Chivas Brothers experimental plant and still houses the Chivas Brothers lab. When the distillery was built, large racked warehouses were constructed to the side of the site to house the single malt. The spirit that is used in the Chivas blends is transported almost immediately off-site. 

It ran triple-distilled malt from the word go and alternated it with double distilled until the 1980s, ran trials with a wheat mash, was the first distillery to use gas-fired direct heating (all its stills are now steam-driven) and in its time also produced heavily peated variants Glenisla and Craigduff one made with peat smoke being passed through water which was then concentrated and the other in the normal manner. There were also trials with different yeast types. The fact that the stills were different shapes and sizes helped in these innovative trials. Glen Keith stands on the riverbank beside a deep pool known as leum a’ bhradain – Scots’ Gaelic for “the leap of the salmon”, a natural event that takes place every autumn. The water used in its production is drawn from springs on the nearby Balloch hill.

The Glen Keith distillery was mothballed in 1999. Extensive reconstruction work began in 2012 and the distillery was reopened in June 2013. At the time of the distillery’s reopening, Chivas Brothers intended that its annual production would be six million litres of spirit, almost all of which would be used in blended whiskies destined for export.

The whisky

Nose: Sweet and crisp with Toffee apples. Pear. Caramel. Orange. Plenty of honey. Malt. Digestive biscuits. Oak.

Palate: Through oaked dryness comes vanilla sweetness with helpings of citrus and nectarines. Suggestions of dark chocolate, a slight green apple and a cinnamon in the background .

Finish: Medium to long with subtle floral notes and new oak, with a little honeyed sweetness.

The Glen Keith Distillery Edition is bottled at 40% without an age statement (This is essentially the cheapest way for a distiller to get a single malt onto the market and in such cases, I tend to wonder just how highly they placed flavour on the agenda.). However I must admit, this dram is better than I expected. In fact, it’s better than some similar bottles from distilleries of far greater reputation. It is a very enjoyable wee dram that really has me wondering exactly what else this distillery is capable of. It would be great to see the development of a larger range Including a higher strength unfiltered edition.

I used a Glencairn glass and a half teaspoon of cold water to taste both with and without the water

The main effect of the water was an increase in flavour to the palate with a floral release on the nose

Official bottlings of Glen Keith single malt are rare, with the few that are available on the market today being mostly batches that were released in the 1990s. The vast majority of single malt bottlings that occurred at the Glen Keith distillery were independent ones. Signatory Vintage and Douglas Laing are responsible for the bulk of these. Douglas Laing included a 15-year-old Glen Keith in its Provenance range, while Signatory Vintage’s bottlings have been focused on older casks, including a 36-year-old and a 40-year-old.  Gordon and MacPhail have bottled as well over the years

Svensk Text

Glen Keith Distillery-utgåva tappat på 40% (ej åldersförklaring)

Den första officiella tappningen från det återöppnade Glen Keith-destilleriet i Speyside, som återupplivades 2013 och vars sprit normalt uppträder i blandningar som Chivas Regal, Passport och 100 Pipers. Det är den första permanenta utgåvan av single malt från Glen Keith. Mätt i “traditionella” amerikanska ekfat och flaskat vid 40% ABV, är denna mjuka malt verkligen välkommen …

Glen Keith är ett modernt destilleri. När det öppnade 1958 var det det första nya destilleriet som öppnades i Speyside sedan den stora whiskykraschen 1898. Det står därför i kontrast med Chivasägda granne Strathisla – en av de äldsta i Skottland

Med försäljningen av Chivas Regal ökade under hela 1950-talet, kände Chivas Brothers att de behövde ett annat destilleri för att ge sprit för sina blandningar, så 1957 valde de platsen för en före detta målverk i Keith, direkt bakom deras befintliga anläggning i Strathisla. och började bygga. Glen Keith byggdes med den uttryckliga avsikten att massproducera singelmalt för att användas i blandningar orienterade mot den amerikanska marknaden. Förutom att fylla fyllningar för blandningar blev Glen Keith experimentföretaget Chivas Brothers och rymmer fortfarande Chivas Brothers lab. När destilleriet byggdes byggdes stora lagerlokaler på sidan av platsen för att hysa singelmalt. Spriten som används i Chivas-blandningarna transporteras nästan omedelbart utanför anläggningen.

Den producerade trippeldestillerad malt från början och alternerade med dubbeldestillerad fram till 1980-talet, körde försök med en vetemos, var det första destilleriet som använde gaseldad direktuppvärmning (alla still är nu ångdrivna) och i dess tid producerade också kraftigt torvade varianter Glenisla och Craigduff, den ena med torvrök som leddes genom vatten som sedan koncentrerades och den andra på normalt sätt. Det fanns också försök med olika jästtyper. Det faktum att stills hade olika former och storlekar hjälpte till i dessa innovativa prövningar. Glen Keith står vid flodstranden bredvid en djup pool som kallas leum a ’bhradain Scots’ Gaelic för ”laxens språng”, en naturlig händelse som äger rum varje höst. Vattnet som används i dess produktion hämtas från källor på den närliggande Balloch-kullen.
Glen Keith-destilleriet mothballades 1999. Omfattande rekonstruktionsarbete inleddes 2012 och destilleriet öppnades på nytt i juni 2013. Vid destilleriets återupptagande avsåg Chivas Brothers att dess årliga produktion skulle vara sex miljoner liter sprit, nästan allt som skulle användas i blandade whiskyer avsedda för export.

Whiskyn
Näsa: Söt och krispig med Toffee-äpplen. Päron. Kola. Apelsin. Massor av citron frukt. Malt. Ek
Smak: Genom ek torkad smak kommer vaniljsötma med hjälp av citrus och nektariner. Förslag på mörk choklad, ett litet grönt äpple och kanel i bakgrunden
Slut: Medium till lång med subtila blommiga toner och ny ek, med lite honungssötma

Glen Keith Distillery Edition tappas på 40% utan åldersförklaring (Detta är i princip det billigaste sättet för en destilleri att få en enda malt på marknaden och i sådana fall tenderar jag att undra hur högt de placerade smak på agendan ). Men jag måste erkänna att denna dram är bättre än jag förväntade mig. Det är faktiskt bättre än några liknande flaskor från destillerier med mycket större rykte. Det är en mycket trevlig whisky som verkligen får mig att undra exakt vad detta destilleri kan mer . Det skulle vara jättebra att se utvecklingen av ett större sortiment inklusive en ofiltrerad upplaga med högre styrka.

Jag använde ett Glencairn-glas och en halv tesked kallt vatten för att smaka både med och utan vattnet

Huvudeffekten av vattnet var en ökad smak i gommen med en blommig doft frisättning på näsan

Officiella tappningar av Glen Keith single malt är sällsynta, och de som finns tillgängliga på marknaden idag är mestadels satser som släpptes på 1990-talet. De allra flesta flaskor med singelmalt som inträffade vid Glen Keith-destilleriet var oberoende. Signatory Vintage och Douglas Laing ansvarar för huvuddelen av dessa. Douglas Laing inkluderade en 15-årig Glen Keith i sitt Provenance sortiment, medan Signatory Vintages buteljer har fokuserats på äldre fat, inklusive en 36-årig och en 40-åring. Gordon och MacPhail har också tappat flaskor genom åren

Pulteney 2005 Gordon and MacPhail edition

Highland

Svensk Text nedan

Pulteney 2005 Gordon and MacPhail edition bottled at 43% in 2017

This was a very interesting whisky for me to try in that I am a big fan of the Old Pulteney distillery editions.

Gordon and MacPhail  were founded in 1895 as a grocery business by James Gordon and John Alexander
MacPhail in Elgin
in the north-east of Scotland . Early in the shops existence John Urquhart joined
the business to serve as an apprentice under the two founding partners.
Urquhart quickly established himself as a valuable associate for James Gordon
in selecting, purchasing, and maturing whiskies from local distilleries. John
also assisted with the creation of house blends for the shop’s customers across
the Speyside area. The firm continues today as a family business owned by the
Urquhart Family. As independent bottlers they have been buying whisky casks for
around 115 years, and they now bottle over 350 different expressions from
around 70 distilleries. As indie bottlers it must be said that Gordon and
MacPhail put a great emphasis on the quality of cask they use and it shows in
their finished product .Their collection includes some of the oldest bottled
whiskey in the world such as Mortlach 70 Years Old Speyside Single Malt Scotch
Whisky and the 2nd in the Generations series by launching Glenlivet 1940 70
Years Old. The collection held within the shop in Elgin is simply fabulous and
a must visit for any whisky enthusiast who finds themselves in the area. In
1993 the family bought the then closed Benriomach distillery in Forres and in
have developed the distillery in the same highly professional manner that they
apply to the rest of their business.

So to the whisky

Old Pulteney is known for its coastal, maritime character, and this 12-year-old bottling from the
MacPhail’s Collection is no exception. Distilled in 2005, it was bottled in 2017

I used a Glencairn glass and a half teaspoon of cold water to taste both with and without the water

Nose: Herbal with hints of honey, apple pie

Palate: , Creamy, milk chocolate and digestive biscuits, though touches of pepper and cinnamon appear .Vanilla beginning to increase with a little peat.

Finish:  Medium length and sweet but it is here that the maritime character of Pulteney comes alive with wafts of
sea air.

I enjoyed this whisky greatly and Gordon and MacPhail have treated it well. Perhaps the few miles
from Elgin to the coast lessened the sea salt flavour in the mouth but it came very much to the fore in the finish

The main effect from adding water came in the nose where the sweetness became much more prevalent

Pulteney 2005 Gordon och MacPhail-utgåvan tappas 43% 2017

Detta var en mycket intressant whisky för mig att försöka genom att jag är ett stort fan av Old Pulteney destilleriutgåvor.

Gordon och MacPhail grundades 1895 som ett livsmedelsföretag av James Gordon och John Alexander
MacPhail i Elgin i nordöstra Skottland. Tidigt i butikens existens gick John Urquhart med
verksamheten att fungera som lärling under de två grundarna.
Urquhart etablerade sig snabbt som en värdefull medarbetare för James Gordon
när du väljer, köper och mognar whisky från lokala destillerier. John
hjälpte också till att skapa hemmablandningar för butikens kunder överallt
Speyside-området. Företaget fortsätter idag som ett familjeföretag som ägs av
Urquhart-familjen. Som oberoende tappare har de köpt whiskyfat för
cirka 115 år, och de flaskar nu över 350 olika uttryck från
cirka 70 destillerier. Som indie-tappare måste det sägas att Gordon och
MacPhail lägger stor vikt vid kvaliteten på det fat de använder och det visas i
deras färdiga produkt. Deras samling innehåller några av de äldsta flaskorna
whisky i världen som Mortlach 70 år gammal Speyside Single Malt Scotch
Whisky och den andra i Generations-serien genom att lansera Glenlivet 1940 70
År gammal. Samlingen som hålls i butiken i Elgin är helt enkelt fantastisk och
ett måste besök för alla whiskyentusiaster som befinner sig i området. I
1993 köpte familjen det då stängda Benriomach destilleriet i Forres och i
har utvecklat destilleriet på samma mycket professionella sätt som de
gäller resten av verksamheten.

Så till whiskyen

Old Pulteney är känt för sin kustnära, maritima karaktär, och denna 12-åriga tappning från
MacPhails samling är inget undantag. Destillerades 2005 och tappades på flaska 2017

Jag använde ett Glencairn-glas och en halv tesked kallt vatten för att smaka både med och utan vattnet

Näsa: örter med inslag av honung, äppelpaj

Smak :, Krämig, mjölkchoklad och matsmältningskex, även om peppar och kanel ser ut. Vanilj börjar öka med lite torv.

Slutet: Medium längd och söt men det är här som den maritima karaktären hos Pulteney kommer till liv med vågor av havsluft.

Jag tyckte mycket om denna whisky och Gordon och MacPhail har behandlat den bra. Kanske några miles
från Elgin till kusten minskade havssaltets smak i munnen men det kom mycket fram i slutet

Huvudeffekten av att tillsätta vatten kom i näsan där sötman blev mycket vanligare

The Spirit of Hven Seven Stars No. 5 Alioth

Swedish whisky

Swedish Whisky Svenska texten nedan

On the island of Hven located in the strait of Öresund between Denmark and Sweden lies Spirit of Hven – a distillery (as well as a four star Conference and Hotel resort with Restaurant and Pub !!). Since 2008 Spirit of Hven Backafallsbyn has been situated on an island rich in agricultural heritage. The surrounding region is home to some of Sweden’s best producers of agricultural products which explains why Spirit of Hven use locally sourced ingredients.

Spirit of Hven produces a diverse range of oak matured distillates including Organic Vodka, Gin, Aquavit and Summer Spirit. It is said to be the smallest pot still distillery in the world (and was actually Sweden’s first ever island Whisky.!!) Handmade with only certified organic ingredients and distilled in copper pot stills ,a 2000 litre wash still and a 1500 litre spirit still . Everything from from distillation to bottling takes place on site,each bottle is hand drawn approved and individually numbered.

The owners Anja Engdahl Molin och Henric Molin have also combined a working and highly regarded distillery with a laboritory which in conjunction with prominent members of the Scots whisky industry provide a highly scientific approach to the ancient art of distilling

Seven Stars series

The Spirit of Hven Seven Stars No. 5 Alioth is the fifth annual release in the Seven Stars series.

Why Seven Stars ??

The island of Hven was in the 1500s the home of the first custom-built observatory in modern Europe at Uranienborg and the astronomer Tycho Brahe.

But why Seven Stars Alioth though??

The distillery explains

The whisky got its name from the star Alioth in the asterism Ursa Major (the Plough). The name derives from the Arabic, alyat, meaning “the tail of a sheep” referring to the position in the asterism. Alioth is the brightest star in the constellation and no.31 amongst stars visible from Earth. This star is known to the Hindus as Añgiras, one of the Seven Rishis. Described as a teacher of divine knowledge and a mediator between men and gods. Seven has always been a sacred number. The Ancient philosophers called the classical celestial bodies (besides Earth, the ones visible without a telescope) the seven stars. These also gave name to the weekdays. In the Book of Revelation the stars symbolize the seven churches, the reason we still have seven-branched candelabras. There are three constellations in the sky that we generally refer to as “the Seven Stars”. The first is the seven brightest stars in the asterism Ursa Major (Great Bear). If you draw an imaginary line from Merak through Dubhe and about 5 times the space, you will find the North Star (Polar Star) the last star of the second asterism, Ursa Minor (Smaller She-Bear). The third is the Pleiades. The seven stars also plays a part in the symbolism of , Free Masons etc.

Apologies for being a little self indulgent but it is not often I can combine my interests in astronomy and whisky !!!

The Whisky

The whisky was tasted in a Glencairn glass both with and without a half teaspoon of cold water. The addition of water made little difference to any aspect of this very fine non age statement whisky

The whisky is a limited release, with only 3167 bottles in total. A mix of different malt went into the mix to make this whisky: 8% Chocolate malt, 48% Peated malt and 44% Lager malt. For maturation different types of oak and cask types were used: 10,8% French Petraea, 25,6% French Robur and 63,6% American Muehlenbergii. The whisky was finished in 500 litre marrying casks made of Spanish Quercus Robur, that had previously held dry Oloroso Sherry. This is a slightly peaty whisky , at 34 ppm. As always from Spirit of Hven, this whisky has not been subjected to any  carbon- or chill filtering, and colour has not been added. It is also certified organic and natural.

Nose: Peppery Not as peaty as expected. Smoke lingering in the backgound , dark chocolate , perhaps with a dash of espresso. Nice maltiness as well. Cinnamon, plums and toasted marshmallows. It is very well balanced.

Taste: Full bodied and creamy mouthfeel. This is a big dram! Complex with honey, chocolate digestive biscuits, a hint of cinnamon . Now there’s more chocolate, smoke and hints of ground, roasted coffee beans.

Finish: Medium long finish. Lingering smoke with hints of tobacco leaves, and highland toffee.

This a very fine whisky complex and well balanced ,I really am amazed at how well constructed this non age statement whisky is.

The Spirit of Hven Seven Stars No. 5 Alioth

På ön Hven i Öresundsund mellan Danmark och Sverige ligger Spirit of Hven -ett destilleri (samt ett fyrstjärnigt konferens- och hotellresort med restaurang och pub !!).
Sedan 2008 Spirit of Hven Backafallsbyn varit belägen på en ö rik på jordbruksarv, vilket förklarar varför Spirit of Hven använder lokala råvaror.
Spirit of Hven producerar ett varierat utbud av ekmognade destillat inklusive organisk vodka, gin, akvavit och sommarspirit.
Det sägs vara det minsta pot-destilleriet i världen (och var faktiskt Sveriges första öns whisky någonsin. !!)
Handgjorda med endast certifierade ekologiska ingredienser och destilleras i koppar potstill, en 2000 liters wash still och en 1500 liter spirit still. Allt från destillation till tappning sker på plats.
Varje flaska är individuellt numrerad,godkänd och handtecknad.

Ägarna Anja Engdahl Molin och Henric Molin har också kombinerat ett fungerande och högt ansett destilleri med ett laboratorium som tillsammans med framstående medlemmar i skotsk whiskyindustri ger en mycket vetenskaplig syn på den antika destillationskonsten.

Seven Stars serien
The Spirit of Hven Seven Stars No. 5 Alioth är den femte årliga utgåvan i Seven Stars-serien.

Varför Seven Stars ??

Ön Hven var på 1500-talet hem för det första specialbyggda observatoriet i det moderna Europa
vid Uranienborg och astronomen Tycho Brahe.

Men varför Seven Stars Alioth dock ??
Destilleriet förklarar
Whiskyen fick sitt namn från stjärnan Alioth i asterismen Ursa Major (Plogen).
Namnet härstammar från arabiska, alyat, som betyder “fårens svans” med hänvisning till positionen i asterismen.
Alioth är den ljusaste stjärnan i konstellationen och nr 31 bland stjärnor som är synliga från jorden.
Denna stjärna är känd för hinduerna som Añgiras, en av de sju rishierna.
Beskrivs som en lärare av gudomlig kunskap och en medlare mellan män och gudar.
Sju har alltid varit ett heligt nummer. De forntida filosoferna kallade de klassiska himmelskropparna
förutom jorden, de som är synliga utan teleskop) för de sju stjärnorna. Dessa gav också vardags namn.
I Uppenbarelseboken symboliserar stjärnorna de sju kyrkorna, anledningen till att vi fortfarande har sju grenade
kandelabrar.
Det finns tre konstellationer på himlen som vi allmänt kallar ”de sju stjärnorna”.
Den första är de sju ljusaste stjärnorna i asterismen Stora Björn
Om du drar en imaginär linje från Merak genom Dubhe och ungefär fem gånger distans hittar du
Polstjärnan den sista stjärnan i den andra asterismen, Lilla Björn .
Den tredje är Plejaderna. De sju stjärnorna spelar också en roll i symboliken för Frimurare etc.

Ber om ursäkt för att jag är lite självgiven men det är inte ofta jag kan kombinera mina intressen inom astronomi
och whisky !!!

Whiskyen
Whiskyn smakades i ett Glencairn-glas både med och utan ett halv tesked kallt vatten.
Tillsatsen av vatten gjorde liten skillnad för någon aspekt av denna mycket fina icke åldersdefinierade whisky

Whiskyen är en begränsad utgåva, med endast 3167 flaskor totalt.
En blandning av olika malt gick in i mixen för att göra denna whisky: 8% chokladmalt, 48% torvmalt och 44% lagermalt.
För mognad användes olika typer av ek och fat: 10,8% franska Petraea, 25,6% franska Robur och
63,6% amerikanska Muehlenbergii. Whiskyn avslutades i 500 liters tunnor, gjorda av spanska Quercus Robur,
som tidigare hade torrt Oloroso Sherry. Detta är en lite torvig whisky, vid 34 ppm.
Som alltid från Spirit of Hven har denna whisky inte utsatts för någon kol- eller kylfiltrering,
och färg har inte lagts till. Det är också certifierat ekologiskt och naturligt

Näsa: Pepprig, inte så mycket torv som förväntat. Rök dröjer sig kvar i den mörka chokladens bakgrunden,
kanske med en skvätt espresso. Fin maltighet också. Kanel, plommon och rostade marshmallows. Det är mycket välbalanserat.

Smak: Fyllig och krämig munkänsla. Det här är en stor dram! Komplex med honung, matsmältningskakor med choklad, en antydan till kanel. Nu finns det mer choklad, rök och inslag av malda, rostade kaffebönor.

Slut: Medellång finish. Långvarig rök med inslag av tobaksblad och höglands toffee

Det här är ett väldigt fint whisky komplex och välbalanserat, jag är mycket positiv överaskad över hur väl konstruerad whisky som inte är åldersdefinierad


Linkwood 1998 Signatory edition

Speyside

The unfiltered collection edition (Svenska texten nedan)

Signatory were founded by Andrew and Brian Symington in 1988. As independent bottlers are best known for their Unchillfiltered and Vintage collections which consist of cask strength and non chill filtered whisky.

The curious name derived from a plan to have each edition signed by a famous person but that was dropped not long into the company’s existence

Signatory has become one of the largest and best known independent bottlers of malt whisky and now own Edradour distillery which they bought from Pernod Ricard in 2002

Linkwood Distillery

The distillery is situated in Elgin and was originally established by Peter Brown in 1822 with 2 stills giving a production of 4500 litres each year. Between 1871 and 1872 Peter Brown’s son William designed and had built a new distillery on the site of the original one which gave an annual capacity of 227000 Litres which was increased to 454000 Litres. Linkwood has always been tooled for large scale production !!

On William Brown’s death in 1898 a company was created and listed on the stock exchange as the Linkwood-Glenlivet Co Ltd The company was taken over in 1936 by Distillers Co Ltd which in turn was bought by United Distillers Ltd. Like so many others Linkwood was closed due to barley shortages in world war two. When it reopened it was managed by Roderick Mackenzie who believed that everything in the distillery influenced the character of the whisky and so forbade any changes within the building which included not removing any spiders webs !!

Roderick retired in 1962 and the distillery was renovated with electric replacing the steam and water wheel power system . The new stills which were installed were exact replicas of the old. In 1971 Linkwood B distillery was built alongside the existing one giving a capacity of 2.5 million Litres .

I can imagine at this moment the reader is asking the question “If Linkwood is so large why have I not often seen it ?” The answer is that “Only 1 or 2% of the production is marketed as single malt, the remaining being used in the blends of the UDV group, White Horse, Haig, Bells and Dimple among others”

So it is with pleasure that I got to try the Signatory Un-chillfiltered edition of the 1998 vintage

The Whisky

The whisky was bottled in May 2017 at 46% from a new bourbon barrel laid down in November 1998. There are no colouring or filtering used by Signatory in this whisky.

I sampled this whisky in a Glencairn glass both with and without a half teaspoon of cold water

Colour . Pale old gold

Nose . Light and fresh with pears green apple and boiled sweets, vanilla , digestive biscuit ,not at all spirity . Water enhanced the sweetness and a little more vanilla

Taste. Soft at first but growing into bananas, pineapples, a little cinnamon and then milk chocolate Very well balanced

Finish . Mild but long with the digestive biscuit giving way to chocolate. Quite warming in the back of the throat

This is a very well balanced fruity Speysider . Not overly complex but elegant and easy drinking whisky especially on a summer evening watching the sun going down

Svenska texten

Destilleriet ligger i Elgin och grundades ursprungligen av
Peter Brown år 1822 med två still som ger en produktion på
4500 liter varje år. Mellan 1871 och 1872 designade och byggde
Peter Browns son William ett nytt destilleri på den
ursprungliga platsen som gav en årlig kapacitet på 227000
liter som ökade till 454000 liter. Linkwood har alltid
använts för storskalig produktion !!

Vid William Browns död 1898 skapades ett företag och
noterades på börsen som Linkwood-Glenlivet Co Ltd
Företaget togs över 1936 av Distillers Co Ltd som i sin
tur köptes av United Distillers Ltd. Som så många andra
Linkwood stängdes på grund av kornbrist i andra världskriget.
När den öppnades igen sköts den av Roderick Mackenzie
som trodde att allt i destilleriet påverkade whiskys
karaktär och så förbjöd alla förändringar i byggnaden som
inkluderade att inte ta bort spindelnät !!

Roderick gick i pension 1962 och destilleriet
renoverades med el som ersatte ång- och
vattenhjulets kraftverk. De nya still som
installerades var exakta kopior av den gamla.
1971 byggdes Linkwood B-destilleriet vid sidan
av det befintliga och gav en kapacitet på 2,5 miljoner liter.

Jag kan föreställa mig just nu läsaren ställer frågan
“Om Linkwood är så stor, varför har jag inte ofta sett det?”
Svaret är att ”Endast 1 eller 2% av produktionen
marknadsförs som singelmalt, de återstående används
bland annat i UDV-gruppen, White Horse, Haig, Bells och Dimple”

Whiskyn

Så det är med glädje jag fick prova
Signatory Un-chillfiltered-upplagan av årgången 1998

Whiskyn tappades i maj 2017 med 46% från ett nytt bourbonfat
som fastställdes i november 1998. Det finns ingen färgning
eller filtrering som används av Signatory i denna whisky.

Jag provade denna whisky i ett Glencairn-glas både
med och utan en halv tesked kallt vatten

Färg. Ljus gamlt guld
Näsa . Lätt och friskt med päron,grönt äpple
och kokt godis, vanilj, digestiv kex, ingen spritsmak.
Vatten förbättrade sötman och lite mer vaniljsmak.
Smak. Mjuk först men växer till bananer, ananas,
lite kanel och sedan mjölkchoklad Mycket välbalanserad
Slut. Mild men lång smak med digestiv kex som sedan
ger plats för chokladsmak. Ganska varm i baksidan av halsen
Detta är en mycket välbalanserad fruktig Speysider.
Inte alltför komplex men elegant och lätt att dricka whisky
särskilt på en sommarkväll och titta på solnedgången

Signal Hill (70cl, 40%)

whisky

A Newfoundland blended whisky

Den svenska revyn är nedan

I was a little bit sceptical with this whisky, largely due to the change in emphasis that the producer has enacted.

Canadian distillers and producers have in the past largely concentrated on the quality of grain used in the spirit, however Signal Hill Spirits Inc from their base in St Johns Newfoundland decided to take another path.

The focus here is on casks!! . The distillery takes corn and malt spirit and ages them in three types of cask – ex-bourbon, ex-Canadian whisky and new oak. The three casks bring out different aspects of the whisky’s character – vanilla and toffee notes, sweet grain and oaky spice respectively.

This at first glance looks like a recipe for chaos , however the result from Signal Hill is very well balanced between sweetness and acidity

Nose Sweet with hints of wild fruit jam, honey , a burst of oak spice

Taste Really quite rich Highland toffee with raisins almonds nuts and honey .

More complex than I expected and with a sweet smooth feeling

Finish Very smooth creamy warming after taste

The other beauty about this whisky is that its non chill filtered ensuring the layers of taste remain intact

It is bottled at 40% and was sampled without water

A small rant here !! Each to their own opinion but nowadays as the quality of north American whisky has risen so much I wish the producers would market their whisky as a stand alone drink not just a mixer for cocktails. It is a dis-service to your product !!

A small historical note , the name Signal Hill is derived from the hill in St Johns Newfoundland where Marconi received the first transatlantic radio signals

A very smooth enjoyable whisky which was a very pleasant surprise

Thank you Signal Hill distillery

Tasted at the Red Lion in Majorna Göteborg


Signal Hill

En blandad kanadensisk whisky. Jag var lite skeptisk med denna whisky, till stor del på grund av den förändring av betoning som producenten har antagit.

Kanadensiska destillatörer och tillverkare har tidigare i stort sett koncentrerat sig på kvaliteten på spannmål som används i andan, men Signal Hill Spirits Inc från deras bas i St Johns Newfoundland beslutade att ta en annan väg.

Fokus här är på fat !! . Destilleriet tar majs- och malt sprit och åldras dem i tre typer av fat – ex-bourbon, ex-kanadensisk whisky och ny ek.

De tre faten tar fram olika aspekter av whiskys karaktär – vanilj- och karamell nötter och söt spannmål och ekig krydda respektive

Detta ser vid första anblicken ut som ett recept på kaos, men resultatet från Signal Hill är mycket väl balanserat mellan sötma och surhet

Näsa.

Söt med inslag av vild frukt sylt, honung, värmer med ek krydda

Smak.

Verkligen ganska rik Highland toffee med russin mandel nötter och honung. Mer komplexa än förväntat och med en söt smidig känsla

Avsluta.

Mycket slät krämig uppvärmning efter smak

Den andra skönheten med denna whisky är att dess icke kylafiltrerade säkerställer att lagren av smak förblir intakt

Det tappas på 40% och jag prova utan vatten

En liten rant här !! Var och en till sin egen åsikt men nuförtiden när kvaliten för nordamerikansk whisky har stigit så mycket önskar jag att producenterna skulle marknadsföra sin whisky som en fristående dryck, inte bara en mixer för cocktails. Det är en dis-service till din produkt !!

En liten historisk anmärkning, namnet Signal Hill härleds från kullen i St Johns Newfoundland där Marconi fick de första transatlantiska radiosignalerna

En mycket smidig trevlig whisky som var en bra överraskning

Tack Signal Hill distilleri

Smakade på Red Lion i Majorna Göteborg

Kilchoman Machir Bay (70cl, 46%)

Islay

The Kilchoman distillery (pronounced Kil-ho-man) is a distillery that produces single malt Scotch whisky on Islay. The distillery is situated on the western side of Islay, near the small settlement of Kilchoman. The distillery began production in June 2005, and was the first to be built on the island of Islay in 124 years. The distillery uses barley grown on site at Rockside Farm and malted at the distillery, as well as malt from the Port Ellen maltings and releases separate bottlings depending on the source of the grain.It is one of only six Scottish distilleries still doing traditional floor-maltings, and will be unique in having all parts of the process – growing barley, malting, distilling, maturing and bottling – carried out on Islay.

kilchoman_distillery

The distillery first filled casks on 14 December 2005 and the distillery began bottling 3-year-old single malt in September 2009. Kilchoman also intends to release 5, 8, 10 and 12-year-old bottlings. The first official Kilchoman, the “Inaugural release” was released in 2009 and the first 100% Islay whisky released in 2011. The whisky produced by the Port Ellen maltings are peated to the same levels as Ardbeg, while the malt peated on their own floor maltings will be approximately 25 ppm.

1-dsc_0031

Machir Bay is a vatting of four and five year old whisky matured in first fill bourbon casks, married and then finished in Oloroso sherry butts for four weeks before bottling in early March 2013 This edition is described below

The whisky was poured in to a Glencairn glass, a half teaspoon of water was added to this dram to compensate for its relative youthfulness and it was left to develop for ten minutes. The colour was gold.  On rolling around the glass a curtain is left on the side of the glass with medium length legs sliding down the inside.

The nose has huge hits of citrus and dried fruit intermingling with vanilla cream. Layers of fresh peat smoke strengthen as the nose develops.  Very pleasant and surprisingly citrusy

The whisky is full bodied and heavy with flavour. Initial bursts of vanilla dried fruit and demerara sugar combine with the fresh warm smoke. This whisky is exceedingly well balanced and no one flavour dominates. Gentle sweetness and a slight bitterness becoming drier with a coastal feel in the mouth.

The finish is long and drying with initial vanilla and stewed fruits to the fore going to sweet peat smoke. A little oak bitterness appears!! Very smooth !!

Machir Bay is an extremely well made offering which has been bottled at 46% giving it added complexity and flavour. What makes this whisky stand out is the balance !! There is no one flavour overpowering any other thus enabling the senses to all that is contained in the whisky.

I cannot recommend this edition enough !! Well done Kilchoman !!

Cheers!!

Bunnahabhain 12 Year Old (70cl, 46.3%)

Islay

 

bunnahabhaindistillery1024x768.jpg

Deriving from the Gaelic for ‘mouth of the river’, Bunnahabhain was founded in 1881 by William Robertson and brothers James and William Greenless. A very smooth, easy-drinking Islay malt, Bunnahabhain (pronounced ‘BOO-na-HAven’) closed and reopened twice during the twentieth century and eventually production was limited to a mere few weeks annually following Edrington’s 1999 acquisition of previous owners Highland Distillers.

In 2003, Edrington sold Bunnahabhain to Burn Stewart Distilleries for £10 million. Included in this deal was the popular blend Black Bottle, whose contents feature a quantity of spirit from every distillery on Islay. Today, production stands at 2.5million litres a year. Of this, 21,000 casks are kept at the distillery for maturation and the resultant whisky will be used for the Black Bottle blend and for bottling as Bunnahabhain single malt. The rest of the outturn is sent for maturation elsewhere. In relative solitude, Bunnahabhain is the Northern-most Islay distillery. It sits in a large bay to the North East of the isle, drawing its water from the Margadale Spring.

A giant leap forward for Bunnahabhain 12yo, this edition was launched in summer 2010 with a jump in strength to 46.3% and a declaration of no chill-filtration and no added colouring. Enormous credit goes to Burn Stewart his faith in his craft for this offeringbunnahabhain-12-year-old-whisky

The whisky was poured in to a Glencairn glass, no water was added to this dram but it was left to develop for ten minutes. The colour was  gold with a slightly oily look on rolling around the glass. A curtain is left on the side of the glass with medium length legs sliding down the inside of the glass.

The nose is soft and fresh with with notes of mint and cut grass. This is followed by notes of the sea  . As the nose develops the notes of sweet sherry and sultanas  come forward more intensely with hits of malt. Subtle and complex

The taste is  very smooth, whith a overtone of sweet sherry. Like the nose it is soft and complex with hints of hazlenuts and malt mingling in with dried fruit and a little peat smoke. The location of the distillery no doubt contributes to the coastal feel in the mouth.

There is feeling of soft gentle seabreeze as one  tastes this whisky

The finish is long and sherried  going to dried fruit and malt. It reminds me of grandmothers fruit cake!!. A touch of brine appears. Very smooth

As an Islay whisky Bunnahabhain can come as a surprise to many. Athough coming from Islay this offering  is not as peaty or smokey as other distillery offerings from the island. Bearing that in mind it is an excellent extremely well balanced offering which has been bottled at 46% giving it added complexity and flavour

Cheers!!